Make

vierkantoranje  ma·ken (maakte, heeft gemaakt)

 

Een vertaling voor 'Make' en daarmee een directe verwijzing naar iets maken, ontwerpen, creëren of repareren. Dat er iets kapot gaat is evident maar belangrijker is tot in hoeverre je daar op bent voorbereid. Zijn alle maatregelen genomen om jouw bedrijfsvoering te kunnen consolideren als er in de keten een defect optreedt. Een goede risicoanalyse kan dit uitwijzen gevolgd door een advies hoe de risico's kunnen worden geminimaliseerd,

Maar het woord 'Make' staat tevens voor het ontwerpen of creëren. Eén van de bedrijfsprocessen dusdanig in beeld krijgen dat een adequate oplossing zorgt dat IT voor jouw proces gaat werken. Zonder hierbij de gehele keten uit het oog te verliezen. Om een juiste afweging en keuze te kunnen maken is een 'Pakket van Eisen" onvoorwaardelijk. Het opstellen daarvan blijkt vaker lastiger te zijn dan gedacht. Kom je voldoende los uit de dagelijkse routine en kun je de helicopterview toepassen. Of regeert de waan van de dag en blijf je binnen deze koker nadenken en ontwikkelen. Onafhankelijke begeleiding en advies kunnen dan een uitkomst bieden, objectieve weging van alle parameters en in kaart brengen van de harde en zachte eisen.

Aansluitend vanuit een pakket van eisen zoeken naar de juiste oplossing is meer dan alleen wegen. Ken je de markt voldoende, heb je de verschillende ingangen maar ook ken je de juiste referenties die je kunnen helpen bij het uitvinden van jou of jullie wiel. Ook hierin kan onafhankelijke ondersteuning een belangrijke rol spelen, als het gaat om begeleiding naar de juiste keuze of toetsen van een voorliggende offerte. Met kennis van de markt en zicht om mogelijke valkuilen. Het doel:  zorgen dat het voor jou of jullie organisatie gaat werken, in overleg en samen met de praktijk. 

Vervolgens aan de hand van de 'Plan van Aanpak'  uitrollen van de gekozen oplossingsrichting, planning en aansturing naast de dagelijkse praktijk. Projectmanagement met voldoende balans in belastbaarheid en oog op het beoogde doel en de zakelijke rechtvaardiging voor het project. Ook hierin heeft een onafhankelijke en objectieve begeleiding en ondersteuning binnen veel bedrijven en trajecten zijn meerwaarde bewezen. 

Cookie gebruik

Deze site maakt gebruik van tracking cookies, deze worden toegepast voor analyseren van het gebruik van de website en dit gebruik te kunnen afstemmen op bezoekers. Gegevens worden geanonimiseerd gebruikt en niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

46067487 IOTnw 

De slimme printer televisie, wasmachine of ook wel Internet of Things

Read more..

42054033 bckup

Back up en recovery, wat te doen als het echt mis gaat.

Read more..

60355037 wifi 

Draadloos werken, wat verwachten je klanten en hoe afhankelijk ben jij?

Read more..