• Home

Welkom op de website van Ontzorg-IT

Ontzorg-IT richt zich vooral op Informatiemanagement, security en continuiteit van de bedrijfsvoering. Het snijvlak tussen normeringen, digitale weerbaarheid en continuiteit van de dienstverlening is soms een lastig gebied.  Praktisch moet het werkbaar blijven en toch dienen procedures en processen te matchen met de beleidskaders. Of het nu gaat om de NEN, ISO, NIS2, AVG of BIO normeringen, hoe vertaal je dagelijks gebruik van IT oplossingen naar geborgd beleid.  Met een ruime ervaring vanuit de gezondheidszorg en het bedrijfsleven in regie functies ligt er een sterke fundering aan kennis.  Als organisatie of bedrijf ben je misschien een kei in dienstverlening of verkoop, loskomen uit de dagelijkse taken en zorgdragen voor borging en continuiteit juist bij verstoringen vraagt soms om een nuchtere blik van buiten af. Onderdelen waar men zich bewust van is, maar waar iedere keer weer de vraag opkomt: " heb ik de juiste deskundigheid in huis, overzie ik de volledige keten, ken ik de markt voldoende, waar vind ik tijd om dat uit te werken".  Het resulteert vaker in een blik welke erg naar binnen is gericht. Weten dat je er eigenlijk iets zou moeten doen maar het praktisch gezien niet bij de kop kunnen pakken. Het bekende fluisterende stemmetje, onbestemde gevoel  of aapje op je schouder. 

Onzorg-IT heeft binnen de verschillende ketens van zorg- en dienstverlening, verkoop een brede ervaring en is onafhankelijk van merken en/of oplossingen. De mens in de organisatie is daarbij een essentieel gegeven.  Of het nu gaat om normeringen, audits, project- of  infomratiemanagement, praktische enkelvoudige oplossingen,  Ontzorgen is het credo. Zorgen dat kwaliteit en stabiliteit in de bedrijfsvoering kan toenemen zodat de focus voor jou kan liggen op de zaken waar de kracht ligt. Dat kan door middel van onafhankelijke begeleiding in trajecten, strak gedefinieerde adviesrapportages of analyses, afgebakende deelopdrachten of juist heel concreet inrichten van oplossingen.
Met 32 jaar ervaring in de zorg en daarbuiten als fundament zal een eerste intakegesprek veel duidelijk maken of er een match is tussen jouw vraagstelling en mijn dienstenpakket. Ik kom graag met je in gesprek!

Cookie gebruik

Deze site maakt gebruik van tracking cookies, deze worden toegepast voor analyseren van het gebruik van de website en dit gebruik te kunnen afstemmen op bezoekers. Gegevens worden geanonimiseerd gebruikt en niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

46067487 IOTnw 

De slimme printer televisie, wasmachine of ook wel Internet of Things

Read more..

42054033 bckup

Back up en recovery, wat te doen als het echt mis gaat.

Read more..

60355037 wifi 

Draadloos werken, wat verwachten je klanten en hoe afhankelijk ben jij?

Read more..

 Risk

 

Vanaf 2024 is de regelgeving met betrekking tot NIS2 verplicht voor alle essentiƫle organisaties.
Read more...